LASEROVÝ PROJEKČNÍ SYSTÉM

pro zobrazování šablon a obrysů až ve třech barvách

LASEROVÉ PROJEKCE OBRYSŮ, ŠABLON, VZORŮ

Laserové projektory zobrazují přesné obrysy, šablony, vzory a další tvary na prakticky všechny povrchy projekcí laserových linií.

Laserová projekce je založena na CAD datech. Importovaná data jsou zpracována do projekčních dat a poté poslána do jednoho či více projektorů. Povrch pro projekci může být plochý/2D nebo zakřivený/3D.

Měřicí vybavení či fyzické šablony jsou nahrazeny obrysy 1:1, zobrazené jasnou laserovou linií. Manuální ustavování je snadnější a rychlejší, chyby vzniklé během umisťování dílů jsou redukovány.
Změny v designu mohou být snadno implementovány, jelikož není třeba vytvářet žádné nové fyzické šablony, žádné složité měřicí popisy nemusí být psány - změna projekčních dat postačuje.

Můžete:

  • spojovat díly
  • vkládat vrstvy materiálu
  • ustavovat díly
  • zobrazovat pracovní kroky
  • kontrolovat celistvost
  • nebo podpořit jakoukoli další činnost s vizuální pomocí:

laserové projektory redukují výrobní čas, zvyšují výstupní kapacitu a omezují zmetkovitost.

 

 

 

Typická odvětví

Letectví
Kompozity
Stavebnictví
Automotive
Loďařství
Kamenictví
Větrná energie

Typické úlohy

Projekce šablon

Typické aplikace

Vkládání vrstev uhlíkových vláken
Ustavování lepených dílů
Umisťování materiálu na obráběcích centrech
Montáž dřevěných prefabrikovaných prvků