Řešení pro průmysl

Podívejte se na typické aplikace LAP, které jsou dnes
v provozu.

Vaše odvětví

Použití laserových měřicích systémů či laserové projekce není exkluzivně spojeno s žádným konkrétním průmyslovým odvětvím.

Lasery mohou být užity kdekoli je třeba něco měřit, ustavovat, vkládat či pozicovat. Zmíněné odvětví dávají pouze hrubý obraz. Příklady ukazují možnosti, nikoli hranice.