Základní problémy a jak je řešit

Vaše úloha se zdá být snadná, řešení zjevné?
Může být ale více než jen jeden způsob, jak docílit kýženého výsledku...

Vaše užití

Existují typická řešení jednoduchých problémů jako projekce linie či měření tloušťky. Přesto můžete být překvapeni, např. když se linie promítá na povrch s různou výškou a zaznamenáváte chybu paralaxy, nebo objekt, jehož tloušťku chcete měřit, se nepohybuje přesně kolmo k měřicímu paprsku a jeví se pak tlustší než hlásí manuální mikrometry.

Prozkoumejte tedy různá nastavení a pokryjte nezbytné obecné požadavky.

 

Měření

Tloušťka
Průměr, ovalita
Výchylka
Délka, šířka, výška
Profil, kontura
Šířka mezery
Házivost
Plochost
Kombinované systémy