USTAVOVÁNÍ A UMISŤOVÁNÍ POMOCÍ LINIOVÉHO LASERU

červená laserová linie
zelená laserová linie

LAP průmyslové liniové lasery jsou používány k zobrazování pracovních linií či hran pro ustavování a umisťování.

Mohou zobrazovat linie řezu, ohybu, lepu, svaru či jednoduše pozice.

Line laser for circular saws

chyba paralaxy

Pokud užíváte liniové lasery, musíte si dát pozor na úhel mezi laserovým paprskem a povrchem. Pouze linie dopadající z laseru na povrch v přesně kolmém úhlu, nemění svou pozici s měnící se vzdáleností. Tento fenomén se nazývá chyba paralaxy.

Paprsek liniového laseru